Giới thiệu

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

1. TÊN GIAO DỊCH BẰNG TIẾNG VIỆT: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

2. TÊN GIAO DỊCH BẰNG TIẾNG ANH: THE TRAINING CENTRE OF LOGISTICS AND E- COMMERCE

3. TÊN VIẾT TẮT: CLEC

4. TRỤ SỞ GIAO DỊCH

- ĐỊA CHỈ: TÒA NHÀ B1, PHÒNG B11.112, SỐ 126, NGUYỄN THIỆN THÀNH, KHÓM 4, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH.

  • Điện thoại: (+84)294.855246 ( Số nội bộ 199)
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: www.clec.edu.vn

5. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

5.1 Chức năng

Tổ chức khai thác, tiếp cận, mở rộng mối quan hệ với địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên kết, cung ứng dịch vụ, tư vấn và xúc tiến dự án liên quan đến lĩnh vực Logistics, quản trị chuỗi cung ứng, thương mại điện tử và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật, của Trường.

5.2 Nhiệm vụ

-Tuyển sinh, tổ chức đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu địa phương và doanh nghiệp;

-Tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ theo yêu cầu địa phương và doanh nghiệp;

-Tổ chức triển khai dịch vụ tư vấn và xúc tiến dự án cho địa phương và doanh nghiệp.

-Hợp tác, liên kết, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn, hợp tác sản xuất kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Logistics, quản lý chuỗi cung ứng và các lĩnh vực phát triển thương mại điện tử.

-Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Trường.

-Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Đại học Trà Vinh ngày càng lớn mạnh; gắn kết với cộng đồng xã hội, với các nhà tuyển dụng, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước, nhằm nâng cao uy tín, vị thế của Trường; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.