Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo Logistics và Thương mại điện tử trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản ngân hàng để giao dịch công tác.

Trung tâm chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Trường Đại học Trà Vinh, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Ban ngành liên quan.

  • Tên giao dịch bằng tiếng Việt: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
  • Tên giao dịch bằng tiếng Anh: THE TRAINING CENTRE OF LOGISTICS AND E-COMMERCE
  • Tên viết tắt: CLEC
  • Trụ sở chính đặt tại: toà nhà B1, Khu 1, phòng B11.312, Số 126, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: 02943 855 246 (199)
  • Trang thông tin điện tử (website): www.clec.tvu.edu.vn
  • Email: clec@tvu.edu.vn

Cơ quan quản lý trực tiếp: Trường Đại học Trà Vinh