CHƯƠNG TRÌNH TOẠ ĐÀM Chủ đề: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP NGÀNH LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

👥 Khách mời: Quý diễn giả là các nhà khoa học, lãnh đạo đến từ các Viện, Trường và doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực logistics cũng như Thương mại điện tử trong nước.

⏰Thời gian: 13:30 ngày 11/11/2022

📍Địa điểm: Hội trường B71.101 – Đại học Trà Vinh.

✅ Nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên có thêm thông tin về ngành Logistics và Thương mại điện tử, nhu cầu công việc và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên.

Thông tin về Tác giả

admin

Để lại một bình luận